3 – Erikoistyöt

Erikoistöistä sovitaan tilaajan kanssa aina ennen työn suoritusta. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Kylmäaineen lisäys
  • Korkealla, yli neljässä (4) metrissä tai muuten hankalissa paikoissa olevien laitteiden huolto.